Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči je vedno dobrodošla

Življenje nas včasih preseneti s kako nepredvidljivo situacijo in sem sodijo tudi nesreče. Med najpogostejše nesreče sodijo prometne nesreče. Če smo pri prometni nesreči poškodovani, je dobro, če vemo, na koga se obrniti v primeru, če nam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči.

Podjetje Poravnava je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnjaki, ki se ukvarja tudi z odškodninami za poškodbe pri prometnih nesrečah. Če se nam je torej pripetila prometna nesreča in smo poškodovani, je dobro, da se čimprej obrnemo na njih, saj nam bodo takoj znali povedati, ali nam odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči sploh pripada ali ne. Read more

Kako do uspešne prodaje nepremičnine?

Ko pride do nepremičnin, se najbrž takoj ujamete v razmišljanju, kako neverjetno bi bilo imeti svojo hišo, stanovanje ali delček zemlje, kjer bi svoje sanje uresničili kar sami. Nepremičnina je namreč po stvarnopravnem zakoniku del zemeljske površine, ki je prostorsko odmerjen. Poleg tega pa k njej spadajo še vse njene sestavine. Je enaka zemljiškemu katastru torej zemljiški parceli. In če izpostavimo še parcelo – zemljišče, ki je strnjeno in leži znotraj katastrske občine. Označena je s parcelno številko v zemljiškem katastru. Katere pa so sestavine nepremičnin? To niso predmet stvarnih pravic, ki bi bil samostojen. Najprej se morajo za svojo samostojnost namreč ločiti od glavne stvari. Načelo povezanosti zemljišča in objekta se zato nanaša na vse zgradbe in objekte na, nad ali pod zemljiščem. Spadajo pa pod sestavine še zgradbe v etažni lastnini in tiste, ki so zgrajene na podlagi stavbne pravice. Read more

Vlaganje v zlato in srebro

Vlaganje v plemenite kovine je precej popularno, saj je izmed vseh vrst naložb še najmanj riskantno, predvsem popularna pa sta naložbeno zlato in srebro. Pa si poglejmo nekaj dejstev o naložbenem zlatu, srebro v fizični obliki vsekakor predstavlja zaščito premoženja pred finančnimi nestabilnostmi, saj zanj vedno nekaj dobite kadarkoli ga že prodate. Uporaba srebra je širom sveta zelo pogosta, zato se vam ni potrebno bati, da ga ne bi mogli prodati. Pri srebru je tudi potencial rasti veliko večji, kot pri zlatu, saj se v prihodnosti pričakuje povečanje povpraševanja po uporabi srebra, to pa je nekoliko odvisno tudi od industrije. Read more

Pravična odškodnina

Pravična odškodnina je višina ali druga količina sredstev, ki so optimalna glede na povzročeno škodo. Povzročena škoda je lahko različna. V veliko primerih gre za zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja, povzročeno telesno poškodbo, strah ali duševno bolečino, ukrenjen ugled in druge oblike povzročene škode. Povzročena škoda se prepozna predvsem v materialnih in nematerialnih oblikah. Nematerialna škoda so telesne poškodbe, telesne in duševne bolečine, trajne posledica ter druge oblike nematerialne škode. V pogovornem in drugih oblikah izražanja pogosto za nematerialno škodo uporabljamo izraz nepremoženjska škoda. Poleg nematerialne škode poznamo tudi materialno škodo. Podobno kot za nematerialno škodo v praksi uporabljamo tudi drug izraz. Tako pogosto namesto izraza materialna škoda uporabljamo tudi izraz premoženjske škode. Največkrat gre za uničeno ali poškodovano premoženje. V praksi  se premoženje prepozna v raznih oblikah. To so prevozna sredstva, kot je avto, kolo, motorno kolo, prenosni računalnik, tablica, mobilni telefon ter množica drugih predmetov, ki so del premoženja določene osebe. Read more

Kaj vpliva na prodajo in nakup nepremičnine?

Lokacija, lokacija, lokacija – to vsi poznate. Če nepremičnino prodajate, ne morete kaj dosti storiti glede lokacije, če jo pa kupujete, boste seveda izbrali tisto, ki najbolj ustreza vašim potrebam in načinu življenja. Danes se ne bomo toliko osredotočili na lokacijo, temveč vam bomo podali nekaj nasvetov, za katere upamo, da vam bodo v pomoč pri prodaji vaše nepremičnine. Saj si želite, da bi to potekalo čim bolj gladko in brez zapletov?

Najemite strokovnjaka, ki bo podal realno ceno vaše nepremičnine. Sami bomo temu težko kos, sploh če je to vaša prva izkušnja s prodajo nepremičnin. Sami običajno tržni ceni dodamo še sentimentalno vrednost, ki pa za bodočega lastnika nima kaj dosti veze. Popolnoma normalno je, da ne moremo biti čisto objektivni, zato vam toplo priporočamo najem nekoga,ki se s tem profesionalno ukvarja. Saj ne želite prodajati vaše nepremičnine več let, samo zaradi tega, ker ste ji postavili previsoko ceno? Read more

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam doplača razliko zdravljenja

Slovenija je država, ki ima urejeno zdravstvenio zavarovanje. Poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja, in sicer obvezno zdravstveno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje se krije iz naslova zaposlitve. Otroci, šoloobvezno otroci in študentje do izpolnjegena 26. leta starosti so upravičeni do plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Zaposleni pa morajo plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. Slednje namreč krije veliko večino vseh stroškov, ki nastanejo iz naslova zdravljenja. Kaj se zgodi z ostalimi stroški, ki jih dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije? Read more

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo

Slovenija je ena izmed tistih držav na svetu, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje za vse državljane Republike Slovenije. Seveda pa za to obstajajo določeni pogoji, ki jih moramo kot državljani izpolnjevati. Vsak izmed nas ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, ki izhaja iz naslova zaposlitve ter brezposelnosti. V primeru, da imate status študenta, smo plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja oproščeni. Slovenija pa ima poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi možnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Kaj to pomeni?

Kaj krije dodatno zdravstveno zavarovanje?

Osnovno zdravstveno zavarovanje krije namreč več kot polovico vseh nastalih stroškov zdravljenja. V primeru, da nimate urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja po tem, ko vam je potekel status študenta, morate dodatne stroške plačati sami. Kadar pa imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje, pa vam te stroške krije dodatno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite na številnih slovenskih zavarovalnicah oziroma skladih. Slovenija ima sistem, kjer državljani s predloženo zdravstveno izkaznico pokažejo, kakšne vrste zavarovanja imajo sklenjenega. Read more